دولت حدنصاب معاملات مالى شهردارى‌ها راتعیین کرد
تاريخ : 22/03/1389
پیوندها :

هیئت وزیران حد نصاب های موضوع قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آیین نامه مالی شهرداری‌ها را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (20) مکرر آیین نامه مالی شهرداری‌ها، حد نصاب های موضوع قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آیین نامه مالی شهرداری‌ها را تعیین کرد.

براساس این مصوبه نصاب معاملات جزیی شهرداری‌های درجه (1) تا (6) آن دسته ازمعاملاتی است که میزان آن از 500 هزارتومان تجاوز نکند.همچنین معاملات متوسط این نوع شهرداری ها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از 5 میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این شهرداری ها نیز به معاملاتی اطلاق می شود که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

براین اساس نصاب معاملات جزیی معاملات شهرداری های درجه (7) تا (10) نیز شامل معاملاتی است که میزان آن از یک میلیون تومان تجاوز نکند. همچنین معاملات متوسط این شهرداری ها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 10میلیون تومان بیشتر نباشد.معاملات عمده این شهرداریها نیز معاملاتی است که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

براساس مصوبه هیات وزیران، نصاب معاملات جزیی معاملات شهرداری‌های درجه (11) و (12) (شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) معاملاتی است که میزان آن از 3 میلیون تومان تجاوز نکند.همچنین معاملات متوسط این گروه به معاملاتی اطلاق می شود که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 30 میلیون تومان بیشتر نباشد.معاملات عمده این دشته از شهرداری ها نیز معاملاتی است که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

براین اساس، نصاب جزیی معاملات شهرداری‌های با جمعیت بالاتر از یک میلیون نفر معاملاتی است که میزان آن از 5 میلیون تومان تجاوز نکند.همچنین معاملات متوسط این شهرداری ها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 50 میلیون تومان بیشتر نباشد.معاملات عمده این شهرداری ها نیز معاملاتی که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

براساس این مصوبه، نصاب ترک تشریفات مناقصه (نصاب های بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) آیین نامه مالی شهرداری‌ها) برای شهرداری‌های درجه (1) تا (6)،‌در صورتی است که میزان معامله کمتر از 50 میلیون تومان باشد که بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست. همچنین برای این گروه از شهرداری‌ها، در صورتی که میزان معامله از 50میلیون تومان تا 800 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و در صورتی که میزان معامله از 800 میلیون تومان بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل انجام است.

همچنین درخصوص ترک تشریفات مناقصه برای شهرداری‌های درجه (7) تا (10) در صورتی که میزان معامله کمتر از 150میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر، قابل اجراست. برای این شهرداری‌ها در صورتی که میزان معامله از 150میلیون تومان تا 800 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و در صورتی که میزان معامله بیش از 800 میلیون تومان بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است.

براساس این مصوبه درخصوص ترک تشریفات مناقصه برای شهرداری‌های درجه (11) و (12) نیز در صورتی که میزان معامله کمتر از 300 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر، برای معاملات 300 میلیون تومان تا 800 بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و برای معاملات بیش از 800 میلیون تومان بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل انجام است.

هیات وزیران در خصوص نصاب ماده 16 آیین نامه مالی شهرداری ها در مورد اجاره ماهانه و سالانه، نیز نصاب اجاره ماهانه شهرداری‌های درجه (1) تا (6) را بیش از مبلغ 500 هزارتومان، شهرداری‌های درجه (7) تا (10) بیش از مبلغ یک میلیون تومان و شهرداری‌های درجه (11) و (12) را بیش از مبلغ 2میلیون تومان تعیین کرد.

براساس این مصوبه، نصاب اجاره سالانه شهرداری‌های درجه (1) تا (6) هم تا مبلغ 6 میلیون تومان، شهرداری‌های درجه (7) تا (10) تا 12 میلیون تومان و برای شهرداری‌های درجه (11) و (12) تا مبلغ 24 میلیون تومان تعیین شد.

هیات وزیران همچنین در خصوص نصاب ماده (20) آیین نامه مالی شهرداری‌ها (نصاب حل اختلاف شهرداری با پیمانکاران بدون مراجعه به وزارت کشور) تصویب کرد شهرداری‌های درجه (1) تا (6) تا مبلغ 50 میلیون تومان،شهرداری‌های درجه (7) تا (10) تا مبلغ 100 میلیون تومان و شهرداری‌های درجه (11) و (12) تا مبلغ 300 میلیون تومان اجازه دارند اختلافات خود با پیمانکاران را بدون مراجعه به وزارت کشور حل کنند.

این مصوبه در تاریخ 5/3/1389 توسط محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است.


+ نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداري شهر گوگان در و ساعت |
 

شهر زیبای گوگان در آذربایجان شرقی


 

به نقل از یادداشتهای آقای سید رامین اسبقی ، گوگان از دیدگاه تاریخ و جغرافی نویسان : هانری راولین سون (افسر انگلیسی در حدود سال 1254 هجری قمری) می نویسد: در دوره های خیلی قدیم ناحیه گوگان در ردیف مراکز بسیار زیبا و خرم آن روزگار بوده است و از چندین دهکده آباد و پیوسته به هم تشکیل شده است. روزبهی و ترقی گوگان را باید از آنجا قیاس و محاسبه کرد که معمولاً میزان مالیات هر خانواده 8 تا 9 تومان به پول روزگاران قاجاریه (شاهزاده عباس میرزا) بوده است.

این جغرافی دان آماری دقیق از باغها و وضعیت معاش گوگان ارائه نموده است و می گوید باغداران و بازرگانان در مقابل هر طناب زمین یا 96 ذرع مبلغ یک پناباد (ده شاهی و نصف یک ریال) به دولت مالیات می دادند.

چالز استوارت جغرافیدان و جهانگرد انگلیسی در سال 1251 قمری (1835 میلادی) به ایران آمده و اینگونه می نویسد: عطر گل سنجد به قدری در هوا آمیخته بود که هر مسافری را از خود بیخود می کرد ، هوا پاک و طرب افزا و آسمان صاف به محیط اطراف و دشت گوگان لطفی وصف ناپذیر بخشیده بود ، خاک زمینهای حاصلخیز و مستعد، آب کافی ، چشمه ها ، رودخانه ها و چاهها ، هوای معتدل ، فعالیت مردم گوگان ، همه و همه گوگان را به صورت یک منطقه زراعی در آورده بود. و یکی از مراکر کشاورزی ، باغداری و دامپروری آذربایجان محسوب می شود.

یاقوت حموی سیاح و جهانگرد رومی در باره گوگان می نویسد: ده نجیر جان یا اخیر جان (اخی جهان) یکی از روستاهای نزدیک گاوگان در 3 کیلومتری آن قرار دارد که درقدیم شاه نشین بود و خزانه شاه در حدود قوم باغی    (باغی نزدیک روستای فیروز سالار) به زیر خاک فرو رفته و پادشاه ترک آن دیار کرده است.

یکی از بزرگترین و قدیمی ترین روستاهای بخش ، روستای تیمورلو می باشد که بنابر شواهد و قراین و نقل قول قدما حدوداً 13 قرن سابقه تاریخی دارد. وجود سنگ نوشته های بزرگ در روستا و وجود قبرستان مجوسان در کنار قبرستان بزرگ روستا و نیز مقبره دو نفر از شهیدان صدر اسلام در اراضی بالوجای تیمورلو و حفاریهایی که در سطح روستا در عمق ده متری انجام شده و وجود سفالها و تنورها حاکی از این ادعاست که در اثر پس روی و پیشروی آب دریاچه ارومیه به دفعات مکرر زیر آب رفته و تخریب و بازسازی شده است.  

در زمان حمله مغول گوگان نیز مانند سایر شهرهای ایران مورد تجاوز و قتل و غارت قرار می گیرد ، در زمان هلاکو خان که شهر مراغه پایتخت ایلخانیان شده بود گوگان و دهستانهای اطراف آن به علت آب و هوای خوش و باغستانهای پر میوه جهت استراحت و خوشگذرانی مورد توجه خانان مغول قرار می گیرد . بعد از زوال ایلخانان به احتمال قوی خزائن خانان مغول پای کوه قزل داغ در میان دره ای به خاک سپرده می شود.

 

 

 

چشمه آب شور واقع در کوه قزل داغ گوگان 

 

 

 

صحنه ای از مراسم عزاداری عاشورای حسینی در شهر گوگان

به نقل از وبلاگ راسخون     http://www.rasekhoon.net/FORUM/ShowPost-25116.aspx

 

+ نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداري شهر گوگان در و ساعت |

(( سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني ( ره ) رهبر كبير انقلاب تسليت باد))

بهره برداران محترم ميني بوس گوگان

جناب آقايان سلمانعلي خداوردي حميد تقي زاده- مجيد خداپرست- حميد قنبري                            جعفر قاسم زاده- محمد علي حاج حسين پور مقصود متين ولي اله غفا ی محمد رضا عليزاده

 

سلام عليكم ؛

              احتراماً ، در راستاي دستور العمل وزارت كشور( مديريت يكپارچه در امور حمل ونقل براي نحوه واگذاري) و سرويس دهي در سطح محدوده  لازم است در ساعت 11 صبح مورخ 12/3/89 روز چهارشنبه شخصاً در اتاق جلسات شهرداري شهر گوگان با حضور اعضاء محترم اسلامي شهر گوگان تشكيل خواهد شد ، حضور بهم رسانيد ، در صورت عدم حضور تصميات جلسه براي همگي نافذ خواهد بود .

دستور جلسه :

1- شرح دستور العمل واگذاري ميني بوس و بهره برداري از خطوط حمل و نقل و تعيين مبلغ براي پرداخت نقدي .

2- شرح شرايط متقاضيان حقوقي ( حداقل يك و حداكثر دو دانگ  ) و حقيقي به دو شخص ( هر كدام سه دانگ ) بمدت 7 سال استهلاك و ارائه قرارداد  به بهره بردار.

3-  تعميرات حداكثر تا يكماه و واريزي 15 %  در آمد ناشي و تبليغات ميني بوسها به حساب شهرداري ( تسويه حساب سالانه بيمه ، ماليات و دارائي  و غيره توسط متقاضيان) .

4- شرايط لغو و ارائه تضمين ها و پرداخت ماهيانه بهره برداري و مرخصي ها و غيره و عدم واگذاري تحت هر عنوان .

5- تشكيل شركت ( خصوصي يا تعاوني ) هر مورد تا 4  ماه شمسي بطور مجزا  با ارائه تعهد كتبي.

6- شرايط اختصاصي رانندگان و بهره برداران .

7- و ساير مسائل مربوطه در حد صلاحديد .                                                                                                  

                                                                                                شهرداری گوگان

                                                                                              
+ نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداري شهر گوگان در و ساعت |
+ نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداري شهر گوگان در و ساعت |
+ نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداري شهر گوگان در و ساعت |
(هر چند که حماسه خدایی و ماندگار فتح خرمشهر به هیچوجه با مورد ذیل قابل قیاس نیست اما دیدیم مطلب ذیل علیرغم اختصارش حرف دلهای زیادی را در خود جای داده و برای مرور و یادآوری بد نیست)

فتح خرمشهر

سوم خرداد ، روز خدا بود ، خوابيدن در آغوش کربلا بود ، سوم خرداد ، پراندن خواب از چشمان شيطان ، در خليح نيلگون هميشه فارس بود . سوم خرداد ، آغاز « رفع فتنه از عالم » بود .


 


سوم خرداد ، خون بود ، آتش بود ، پريدن از روي افسانه هاي شيطان بود . صف بود ، جهان آرا بود . سوم خرداد آرايش دنيا بود .


 


سوم خرداد ، خورشید بود ، ماه بود ، ستاره بود ، عاشورا بود ، گذشتن پير عالم از جزيره مجنون بود ،جدال بر سر خرمشهر "شهر خدا" بود .


 


+ نوشته شده توسط روابط عمومی شهرداري شهر گوگان در و ساعت |